Top 50 câu danh ngôn về đạo đức hay nhất

Top 50 câu danh ngôn về đạo đức hay nhất

Bài viết này là tổng hợp những câu danh ngôn về đạo đức hay nhất được lưu truyền từ bao đời nay.

– Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức (Albert Einstein)

Trí thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc (John Adams).

– Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức (Benjamin Franklin).

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh (Mahatma Gandhi).

– Một người chỉ thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được và lùi lại không làm tổn thương bất cứ sinh linh nào (Albert Schweitzer).

– Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt (Voltaire).

– Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức (Hegel).

– Sự khác biệt giữa người có đạo đức và người có danh dự là người sau hối tiếc hành động nhục nhã, ngay cả khi nó thành công và anh ta không bị bắt quả tang (Henry Louis Mencken).

– Trí thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức (Plato).

– Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức (Mahatma Gandhi).

– Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức (Thomas Hardy).

– Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường (Will Durant).

– Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tỵ được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh (Erich Fromm).

– Nhận thức về cái đẹp là một bài kiểm tra đạo đức (Henry David Thoreau).

– Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm (Walter Lippmann).

– Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện (Denis Diderot).

– Đức hạnh là cuộc chiến và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình (Jean Jacques Rousseau).

– Mọi vấn đề đều liên quan tới một mặt là xúc cảm và mặt khác là đạo đức. Trò chơi của tư duy là trước sự hiện diện của một trong hai mặt, phải tìm được mặt còn lại: được trao mặt trên, đi tìm mặt dưới (Ralph Waldo Emerson).

– Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang (Hồ Chí Minh).