Cuốn sách cuối cùng của Stephen Hawking

Cuốn sách cuối cùng của Stephen Hawking

Cuốn sách cuối cùng mà nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking để lại cho nhân loại sẽ được xuất bản vào tháng 10 tới. Trước khi qua đời, ông đã nói về lý tưởng của đời mình, đó chính là sự hiểu biết hoàn toàn về vũ trụ, hiểu…