Những cuốn sách Việt Nam nổi tiếng trên thế giới

Những cuốn sách Việt Nam nổi tiếng trên thế giới

Nếu xét trên bản đồ văn học quốc tế, tác phẩm tiêu biểu nhất của Việt Nam là Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Sách kể về hồi ức đứt quãng của một người lính về chiến tranh và một thời tuổi trẻ sóng, chiến đấu trong…