Người phụ nữ đọc 100 cuốn sách trong 1 tháng

Người phụ nữ đọc 100 cuốn sách trong 1 tháng

Therese là một quản lý trẻ về mảng phát triển kinh doanh tại Đức. Theo chia sẻ, tháng trước cô đã đọc hết 100 cuốn sách phi hư cấu về tâm lý học, chính trị và kĩ năng lãnh đạo. Được biết, đây là một vụ “cá cược” với đồng…