Học sinh Hàn Quốc “sống còn” với kỳ thi Đại học

Học sinh Hàn Quốc “sống còn” với kỳ thi Đại học

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc được gọi là Suneung, giống như kỳ thi SAT ở Mỹ. Học sinh Hàn Quốc sẽ phải hoàn thành 7 môn thi gồm Quốc ngữ, tiếng Anh, Hoá học, tiếng Trung cơ bản, Toán học, Khoa học xã hội và thi nghề. Kết quả thi sẽ không quyết… Continue Reading Học sinh Hàn Quốc “sống còn” với kỳ thi Đại học