Nuôi con không phải là cuộc chiến – Cuốn sách tuyệt vời trong phương pháp nuôi dạy con

Nuôi con không phải là cuộc chiến – Cuốn sách tuyệt vời trong phương pháp nuôi dạy con

09 tháng mang thai với bao nhiêu vất vả, với bao nhiêu ngóng trông, hồi hộp đếm từng ngày mong con yêu ra đời. Khi con ra đời, các bậc làm cha, làm mẹ lại lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ, từ khi sơ sinh đến khi biết lẫy, biết bò, biết đi.… Continue Reading Nuôi con không phải là cuộc chiến – Cuốn sách tuyệt vời trong phương pháp nuôi dạy con