Đưa sách đến với các phạm nhân sau song sắt

Đưa sách đến với các phạm nhân sau song sắt

Ý tưởng đưa sách đến với các phạm nhân nơi chốn lao tù thực sự là một điều tuyệt vời. Sách là thứ tài nguyên, thứ tài sản, kho tàng kiến thức vô giá của loài người. Phía sau song sắt, đây sẽ là thứ ánh sáng hướng những tâm hồn tội lỗi đến với… Continue Reading Đưa sách đến với các phạm nhân sau song sắt