Các tác phẩm viết về bảo hiểm xã hội đoạt giải báo chí

Các tác phẩm viết về bảo hiểm xã hội đoạt giải báo chí

Từ tháng 07/2019, cuộc thi viết về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã được phát động trên phạm vi cả nước. Đến ngày 30/11/2019, đã có 4.709 bài nộp dự thi. Các bài viết chủ yếu viết về các chủ đề như tấm gương người tốt việc tốt trong công tác… Continue Reading Các tác phẩm viết về bảo hiểm xã hội đoạt giải báo chí