Những cuốn sách dành cho các CEO

Những cuốn sách dành cho các CEO

Alpha Books vừa phát hành bộ sách gồm 4 chủ đề: Kiến tạo doanh nghiệp ưu việt, Ai “Chống lưng” cho bạn, Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui hướng đến đối tượng là các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý…