Đưa sách đến với các phạm nhân sau song sắt

Đưa sách đến với các phạm nhân sau song sắt

Ý tưởng đưa sách đến với các phạm nhân nơi chốn lao tù thực sự là một điều tuyệt vời. Sách là thứ tài nguyên, thứ tài sản, kho tàng kiến thức vô giá của loài người. Phía sau song sắt, đây sẽ là thứ ánh sáng hướng những tâm hồn tội lỗi đến với ánh sáng của tri thức. Hơn mọi điều giáo huấn, đây sẽ là những phương thức giáo dục nhân cách và đạo đức cho nhân tù.

 Vào đầu năm 2019, chị Phạm Minh Thủy là một bác sĩ tại bệnh viện Quân đội 354 đã có lần đi trao sách cho một phạm nhân tại trại giam Vĩnh Quang thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó, chị được biết, trại giam đang muốn làm một tủ sách cho các phạm nhân. Gặp chung ý tưởng với lãnh đạo trại là muốn mang văn hóa đọc sách tới trại giam, chị đã kêu gọi mạng lưới quyên góp sách để đưa nhiều nhất những đầu sách hay, có ích tới nơi lao tù này.

Lãnh đạo trại quyết định tạo tủ sách tại các phòng để phạm nhân có thể được đọc sách thoải mái nhất. Tham gia trực tiếp đóng tủ sách chính là các phạm nhân. Từ sự quyên góp của các nhà hảo tâm, các người yêu sách gần xa, tủ sách nơi trại giam này đã dần đầy.

Để xây dựng và vận hành thư viện ở chốn lao tù này cũng đặt ra nhiều trăn trở cho ban giám thị trại giam và những người đồng chí hướng. Làm sao để chọn được những đầu sách hợp lý, có được không gian đọc cho tất cả các nhóm đối tượng, nhóm phạm nhân nơi đây, để tất cả cùng được tiếp cận với sách, để có thể truyền tải niềm yêu sách, văn hóa đọc sách tới tất cả các tù nhân.