Diễn đàn cộng đồng là gì?

Diễn đàn cộng đồng là gì?

Diễn đàn cộng đồng là một nơi gặp gỡ trực tuyến. Tại đây, mọi người tham gia với những người khác để tranh luận, chia sẻ kiến thức và giao tiếp với những người khác về nhiều chủ đề mà người tham gia quan tâm thảo luận.

Diễn đàn cộng đồng là một diễn đàn địa phương bao gồm cư dân, cộng đồng và các nhóm tự nguyện, các cơ quan khu vực công và các doanh nghiệp địa phương để cùng nhau giải quyết các vấn đề mà các khu dân cư cụ thể đang đối mặt.

Diễn đàn cộng đồng thực sự được dẫn dắt bởi cộng đồng. Bạn sẽ gặp gỡ những người khác, những người cũng muốn tạo ra sự khác biệt. Bạn sẽ có cơ hội kết nối với các nhóm và tìm hiểu về những cơ hội mới và thú vị.

Diễn đàn cho phép người dân địa phương thiết kế các giải pháp chứ không chỉ trình bày các vấn đề.

Các diễn đàn có nhiều mục đích khác nhau:

1. Hỗ trợ phát triển các khu vui chơi được cải tiến và các cơ sở dành cho thanh thiếu niên

2. Phát triển các ưu tiên của vùng lân cận

3. Các sự kiện và lễ hội cộng đồng hàng đầu

4. Cho phép tham vấn cộng đồng

5. Chia sẻ và lưu hành thông tin và tin tức

6. Thu hút một loạt các lĩnh vực, lợi ích và nhóm

Vì nó liên quan đến trải nghiệm của khách hàng, Diễn đàn cộng đồng là một loại hình hỗ trợ tự phục vụ. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề của họ mà không cần phải liên hệ với đại lý dịch vụ khách hàng. Khách hàng sẽ tự mình giải quyết thắc mắc.

Theo Forrester, mức sử dụng tự phục vụ đang tăng lên – tăng từ 67% lên 76%. Thật không may, chỉ có 52,4% khách hàng tìm thấy thông tin họ cần trên Diễn đàn cộng đồng trực tuyến.

Nếu bạn đang có một công ty, bạn có thể tìm đến một đối tác kinh doanh để giúp hình thành các công cụ tự phục vụ nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng rõ ràng và ngắn gọn.

Diễn đàn cộng đồng là gì?