1. Bài tập về WILL & BE GOING TO

  Thảo luận trong 'Bài tập ngữ pháp' bắt đầu bởi laonong, 8/4/11. | Lượt Xem: 7828 | Đã có: 8 bình luận
  VÀO ĐÂY xem lí thuyết trước khi làm


  1. Who would like to do this? Any volunteers?
  - " I ____ it"
  A. will do
  B. do
  C. am going to do
  D. am doing

  2. Next week, CNN television _____ almost the entire day to programs first broadcast in the 1960s.
  A. will devote
  B. is devoting
  C. is going to devote
  D. devotes

  3. Why did you buy so many eggs?
  - " I _______ cakes"

  A. will make
  B. make
  C. am going to make
  D. am making

  4. Although it is a problem in France only, I think I ___ the rest of the world soon.

  A. is taking
  B. will take
  C. takes
  D. is going to take

  5. "Oh, this box is very heavy!"
  - " I ____ it for you"

  A. carry
  B. will carry
  C. am going to carry
  D. am carrying

  6. We have run out of rice.
  - " Yeah, I know.I _____ some this evening. I've got it on my list.

  A. gets
  B. am going to get
  C. am getting
  D. will get
                

 2. Click Like Dưới Đây Để Nhận Bài Mới Từ Truyenky.vn Trên Facebook của bạn:

 3. laonong

  Tác giả: laonong

  Bài viết: 3,352
  Đã được thích:
  2,353
  #1
  2 thành viên thích bài này.
 4. qxth2010

  qxth2010

  1. Who would like to do this? Any volunteers?
  - " I ____ it"
  A. will do
  B. do
  C. am going to do
  D. am doing

  2. Next week, CNN television _____ almost the entire day to programs first broadcast in the 1960s.
  A. will devote
  B. is devoting
  C. is going to devote
  D. devotes

  3. Why did you buy so many eggs?
  - " I _______ cakes"

  A. will make
  B. make
  C. am going to make
  D. am making

  4. Although it is a problem in France only, I think I ___ the rest of the world soon.

  A. is taking
  B. will take
  C. takes
  D. is going to take

  5. "Oh, this box is very heavy!"
  - " I ____ it for you"

  A. carry
  B. will carry
  C. am going to carry
  D. am carrying

  6. We have run out of rice.
  - " Yeah, I know.I _____ some this evening. I've got it on my list.

  A. gets
  B. am going to get
  C. am getting
  D. will get

  có j` sai sót bác chỉnh hộ em
  #2
  2 thành viên thích bài này.
 5. laonong

  laonong

  Xin lỗi mình viết sai mấy chỗ, đã sửa lại màu xanh ở trên, bạn kiểm tra rồi làm lại xem nhé ( câu số 2)
  #3
 6. qxth2010

  qxth2010

  uhm vậy câu 2 chọn B rồi
  nhưng em thấy 1 số TH vẫn chia như câu D
  EX : the matches start at 6.00 toninght
  vậy th ở câu 2 có giống VS trên ko vậy

  -> cùng diễn tả lịch trình trong tl. 1 thời gian biểu của cộng đồng nhwng khi nào thì xài be doing khi nào thi V(s/es)
  -----
  các câu khác thì sao bác
  #4
 7. laonong

  laonong

  Em cần phân biệt giữa lịch trình và dự định
  - Lịch trình là nó thường xuyên ( như lịch xe buýt, máy bay), nó nằm trong một chuổi của sự kiện ( như bóng đá : đội nào đấu với đội nào, rất nhiều trận)
  - Dự định thì hành động đơn lẽ và làm 1 lần thôi ( như trong ví dụ câu 2 đó, làm 1 lần, có chuẩn bị chu đáo, có TG..)
  Các câu khác ok
  #5
 8. tholun

  tholun

  1. Who would like to do this? Any volunteers?
  - " I ____ it"
  A. will do
  B. do
  C. am going to do
  D. am doing

  2. Next week, CNN television _____ almost the entire day to programs first broadcast in the 1960s.
  A. will devote
  B. is devoting
  C. is going to devote
  D. devotes

  3. Why did you buy so many eggs?
  - " I _______ cakes"

  A. will make
  B. make
  C. am going to make
  D. am making

  4. Although it is a problem in France only, I think I ___ the rest of the world soon.

  A. is taking
  B. will take
  C. takes
  D. is going to take

  5. "Oh, this box is very heavy!"
  - " I ____ it for you"

  A. carry
  B. will carry
  C. am going to carry
  D. am carrying

  6. We have run out of rice.
  - " Yeah, I know.I _____ some this evening. I've got it on my list.

  A. gets
  B. am going to get
  C. am getting
  D. will get
  #6
 9. laonong

  laonong

  Xem lại lí thuyết cho kĩ nhé
  #7
  2 thành viên thích bài này.
 10. Suzy_kute

  Suzy_kute

  cho e hỏi câu số 6 e chọn D:Will get,vậy có đúng k ạ vì lý thuyết a ghi :WILL còn được sử dụng để chỉ sự dự đoán trong mệnh đề đi sau các động từ : think, know, be sure
  #8
 11. laonong

  laonong

  6. We have run out of rice.
  - " Yeah, I know.I _____ some this evening. I've got it on my list.

  A. gets
  B. am going to get
  C. am getting
  D. will get

  Em hiểu chưa đúng rồi nhé. MỆNH ĐÌ ĐI SAU là đi liên tục, còn trên câu đề có dấu chấm, tức là qua câu khác rồi chứ không còn là mệnh đề nữa.
  #9