Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Bài tập về so...that or such...that

 1. AC Milan

  AC Milan Thành Viên

  Tham gia ngày:
  14/12/10
  Bài viết:
  4,328
  Đã được thích:
  2,514
  Điểm thành tích:
  0

  Bài tập về so...that or such...that


  Combine the sentences by using so…that or such….that:
  1. This tea is good. I think I’ll have another cup.
  ………………………………………………………………………………….
  2. It was an expensive car. We couldn’t afford to buy it.
  ………………………………………………………………………………….
  3. The car was very expensive. We couldn’t afford to buy it.
  ………………………………………………………………………………….
  4. Tommy ate too much candy. He got a stomachache.
  ………………………………………………………………………………….
  5. The food was too hot. It burned my tongue.
  ………………………………………………………………………………….
  6. She made many mistakes. She failed the exam.
  ………………………………………………………………………………….
  7.It was a good book. I couldn’t put it down.
  ………………………………………………………………………………….
  8. He walked very quickly. We couldn’t keep up with him.
  ………………………………………………………………………………….
  9.It was nice weather. We went to the zoo.
  ………………………………………………………………………………….
  10.The test was very easy. Everyone got a high score.
  ………………………………………………………………………………….


                

 2. Click Like Dưới Đây Để Nhận Bài Mới Từ Truyenky.Vn Trên Facebook của bạn:

 3. Từ Khóa :      (Edit Tags)
  2 thành viên thích bài này.
 4. tholun

  tholun Thành Viên

  Tham gia ngày:
  11/3/11
  Bài viết:
  455
  Đã được thích:
  152
  Điểm thành tích:
  0
  1. This tea is good. I think I’ll have another cup.
  This tea so good that I think I'll have another cup.

  2. It was an expensive car. We couldn’t afford to buy it.
  It was such an expensive car that we couldn’t afford to buy it.

  3. The car was very expensive. We couldn’t afford to buy it.
  The car was so expensive that we couldn’t afford to buy it.

  4. Tommy ate too much candy. He got a stomachache.
  Tommy ate such a lot of candy that he got a stomachache.

  5. The food was too hot. It burned my tongue.
  The food was so hot that it burned my tongue.

  6. She made many mistakes. She failed the exam.
  She made such a lot of mistakes that she failed the exam.

  7.It was a good book. I couldn’t put it down.
  It was such a good book that I couldn’t put it down.

  8. He walked very quickly. We couldn’t keep up with him.
  He walked so quickly that we couldn’t keep up with him.

  9.It was nice weather. We went to the zoo.
  It was such nice weather that we went to the zoo.

  10.The test was very easy. Everyone got a high score.
  The test was so easy that everyone got a high score.


                

 5. laonong

  laonong Thành Viên Staff Member

  Tham gia ngày:
  26/12/10
  Bài viết:
  3,498
  Đã được thích:
  2,418
  Điểm thành tích:
  0
  Quá chuẩn !!!!!!!!!!!!
  Đổi thêm qua so hay such đi bé


                

 6. duongcooky

  duongcooky Thành Viên

  Tham gia ngày:
  25/3/11
  Bài viết:
  145
  Đã được thích:
  39
  Điểm thành tích:
  0
  có bài khac ko bác


                

 7. laonong

  laonong Thành Viên Staff Member

  Tham gia ngày:
  26/12/10
  Bài viết:
  3,498
  Đã được thích:
  2,418
  Điểm thành tích:
  0
  BÀI TẬP 2:
  1. The price of the house is very high. We can't buy it.
  The price of the house is so....
  The price of the house is too.....

  2. The story was very funny. We couldn't stop laughing.

  It was such....
  The story was so....
  The story was too....

  3.The film was very boring. We left before the end.

  The film was so....
  It was such...

  4. The road is too long for us to go on foot.

  The road is so....
  It is such ....

  5. There were so many exercises that I couldn't finish them in a short time.

  There were too...


                

 8. duongcooky

  duongcooky Thành Viên

  Tham gia ngày:
  25/3/11
  Bài viết:
  145
  Đã được thích:
  39
  Điểm thành tích:
  0
  1. The price of the house is so high that we can't buy.
  The price of the house is too high for us to buy.
  2. It was such a very funny story that we can't stop laughing.
  The story was so funny that we can't stop laughing.
  The story was too funny for us to stop laughing.
  4.The road is so long that we could not go on foot.
  It is such a long road that we could not go on foot.
  3. The film was so boring that we left before the end.
  It was such a very boring film that we left before the end.
  5. There were too many exercises for us to finish them in short time.


                

 9. AC Milan

  AC Milan Thành Viên

  Tham gia ngày:
  14/12/10
  Bài viết:
  4,328
  Đã được thích:
  2,514
  Điểm thành tích:
  0
  1. The price of the house is so high that we can't buy it.
  The price of the house is too high for us to buy. (correct)
  2. It was such a very funny story that we can't stop laughing. (correct)
  The story was so funny that we can't stop laughing. (correct)
  The story was too funny for us to stop laughing. (cấu trúc ...too ... for... to: quá ... không thể không có not)
  4.The road is so long that we couldn't go on foot.
  It is such a long road that we couldn't go on foot.
  3. The film was so boring that we left before the end. (correct)
  It was such a very boring film that we left before the end. (correct)
  5. There were too many exercises for us to finish them in short time. (giống câu 2 dung too)

  Chú ý cấu trúc
  too + adj/adv + (for + O) + to + V_infiitive) : quá .... không thể đã mang nghĩa phủ định rồi nên sau for + O không có not


                

 10. tholun

  tholun Thành Viên

  Tham gia ngày:
  11/3/11
  Bài viết:
  455
  Đã được thích:
  152
  Điểm thành tích:
  0
  BÀI TẬP 2:
  1. The price of the house is very high. We can't buy it.
  The price of the house is so high that we can't buy ịt
  The price of the house is too high for us to buy.

  2. The story was very funny. We couldn't stop laughing.

  It was such....a funny story that we couldn't stop laughịn.
  The story was so....funny that we
  couldn't stop laughing.
  The story was too....funny for us to stop laughing.

  3.The film was very boring. We left before the end.

  The film was so....boring that we left before the end.
  It was such....
  a boring film that we left before the end.

  4. The road is too long for us to go on foot.

  The road is so....long that we can't go on foot.
  It is such ....a long road that we can't go on foot.

  5. There were so many exercises that I couldn't finish them in a short time.

  There were too...many exercises for me to finish them.